Fiskekort - Sone 5 Fluefiskesona på Sel

Lågendeltaet inneholder tett på 20 fiskearter og er et sted med alle muligheter og utfordringer! Her er plass til alle - fra fluefiskere etter grov ørret, harr og gjedde til familiefiske markstang. Arter Innlandsfiske Ørret Gjedde Abbor Røye Harr Lake Sik

Selsvollene er et stilleflytende parti av Gudbrandsdalslågen, og forvaltes av Lågen Fiskeelv SA Sone 5.

Fluesona er på 5 km av totalt 45 km elv i Sone 5.  God bestand av både ørret og harr.  En stor del av harrbestanden er over 40 cm.  Strekningen er lett vadbar.

Fiskesesongen varer til langt utover høsten, og vannet er glassklart. Elvestrekningen er lett tilgjengelig fra vei. Fangstbegrensning på harr og ørret, ingen kortbegrensning.

Resten av Sone 5 er også en fantastisk fluefiskeelv, selv om bare deler av elva er underlagt strengere regler.  Gapahuk med bålplass i ene enden av sona. Sona er godt merket i terrenget.

Arter

hake.pngØrret hake.pngHarr

Kjøp fiskekort her