Skarvejakt (mellomskarv) - Gudbrandsdalslågen

Lågendeltaet inneholder tett på 20 fiskearter og er et sted med alle muligheter og utfordringer! Her er plass til alle - fra fluefiskere etter grov ørret, harr og gjedde til familiefiske markstang. Arter Innlandsfiske Ørret Gjedde Abbor Røye Harr Lake Sik

Jakt på Mellomskarv i Lågen sone 1 og 2.

Arter

Skarv

Jaktregler

Jakt skjer iflg. Miljødirektoratets regelverk.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Nettsted/Jakttider/

Detaljert beskrivelse 

Jakt i ferskvannslokaliteter:
Å innføre tidligere jaktstart på sinensis i ferskvannsområder fikk støtte fra et flertall i høringen.

Direktoratet har fulgt utviklingen av Mellomskarv i Norge over mange år og ser behov for en bedre regulering av den økende bestanden.

I tråd med dette, og med tilbakemeldingene vi har mottatt, innføres det tidligere jaktstart for underarten.

Høringsnotat:

Nye jakt- og fangsttider 2017- 2022 for mellomskarv i ferskvannslokaliteter i fylkene Østfold, Akershus, Oppland, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. 10.08 – 23.12.