Fiskeregler

GENERELLE FISKEREGLER

Det vil enhver tid bli vurdert regelendringer for å styrke fiskestammene i elva. 
Evt. regelendringer vil løpende bli opplyst hos kortselger, på vår hjemmeside laagen-fiskeelv.no, på oppslag etter elva, og på inatur.no

Dette kortet gjelder for de soner og strekninger som A/L Lågen Fiskeelv disponerer. Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen.

Respekter «Fiske forbudt» skilt.

Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8. Oterfiske er ikke tillatt i Gausa og på den regulerte strekningen Hunderfossen-Hølsauget. 
Fiske uten fiskekort eller i strid med fiskereglene nedenfor er straffbart. Overtredelser kan bli anmeldt. Barn under 18 år fisker gratis. Det skal praktiseres et bevegelig fiske. 
Fiskekortet følger kalenderåret, så sesongkort gjelder fra kjøpsdato til 31.12.

Sonebeskrivelse

Sone 1:

I Lågen fra Mjøsa og opp til Hølsauget er fiske med stang og flueoter tillatt hele året, men ørret er fredet f.o.m.01.09 t.o.m. 31.05. 
I fredningstiden for ørret er det på strekningen Brunlaug bru – Hølsauget kun tillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue). 
Ovenfor Hølsauget er det kun tillatt å fiske med stang fra land og kun i perioden 01.06 – 31.08. 
Fra demningen ved Hunderfossen og 255 m nedover til et gult fastmerke ved elva er alt fiske til enhver tid forbudt.
Fra det gule fastmerket og 115 m nedover er det en sone for bare fluefiske.
I Gausa er det tillatt å fiske med stang f.o.m. 21.05 t.o.m. 31.08. 
Ørret mindre enn 25 cm som er fanget i Gausa og ørret mindre enn 30 cm som er fanget i Lågen skal straks settes ut igjen.
I sone 1 er det innført fangstkvote på max 5 ørret pr sesong pr fisker.

Vi vil være takknemlig om du slipper ut igjen villfisk også over minstemålet, det vil si fisk som ikke er fettfinne klipt.

Sone 2-4:

I Lågen fra Mjøsa og opp til Harpefoss er fiske med stang og flueoter tillatt hele året, men ørret er fredet f.o.m. 01.09 t.o.m. 31.05. 
Ørret mindre enn 30 cm som er fanget i Lågen skal straks settes ut igjen.
Det er det innført fangstkvote på max. 5 ørret pr sesong pr fisker over minstemål på 30 cm i Lågen opp til Harpefoss. (ingen begrensninger ovenfor Harpefoss)

Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.

Alt fiske er til enhver tid forbudt fra Hunderfossdammen og 100 m oppstrøms.
På strekningen fra 100 m ovenfor Hunderfossdammen og opp til grense mellom Lillehammer og Øyer er alt dorgefiske forbudt f.o.m. 01.09 t.o.m. 31.05.
Ved dorgefiske kan det maksimalt benyttes 3 sluker, fluer, wobblere eller annet agn pr. båt. Utriggere, som planerboard etc er ikke tillatt. 
Begrensningene gjelder ikke fluer i krokstørrelse mindre eller lik 8. Opp til Harpefossen skal ørret mindre enn 30 cm straks settes ut igjen.

Sone 5:

Fiske er tillatt hele året, men i perioden fra isløsning t.o.m. 20. mai er det kun tillatt å fiske med flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue).
I dette tidsrommet er det ikke tillatt å fange ørret.

Egne regler for fluefiskesone i sone 5.

Fra lystråd over Lågen ca. 150 meter ovenfor Hågåbrua, til Laurgårdsbrua på Sel.
Fluefiskesonens totale lengde ca. 5 km. Egne kort for denne sonen, selges kun i sone 5

Sone 6-7:

Fiske er tillatt i perioden 21. mai -9. september.

Sone 8:

Fiske er tillatt hele året.

Sone 9:

I Gausa nedenfor Liesfossen og i Jøra nedenfor Holsfossen er fiske tillatt i perioden 21. mai - 1. september, med unntak av strekningen fra Moavika (øvre turbinrør) til inntaksdammen ved Follebu bruk i Gausa der alt fiske er forbudt til enhver tid.
Ovenfor Holsfoss i Jøra er fiske tillatt hele året. Ørret under 25 cm skal straks settes ut igjen.
I Lågen fra Vingnesbrua til Harpefossdammen, i Gausa opp til Liesfossen og i Jøra opp til Holsfossen er alt fiske forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 31. oktober i alle sideelver og bekker så langt fisk fra hovedvassdragene kan gå opp.

Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.