Om oss

Lågen Fiskeelv SA, Orgnr: 970 502 637

 • Andelslag stiftet 28. juni 1965
 • Omfatter 10 kommuner
 • Vassdragsstrekning på 300 kilometer
 • Nedbørfelt i alt 11500 kvadratkilometer
 • Om lag 900 rettighetshavere har innmeldt areal innen;
 • Gudbrandsdalslågen fra utløpet av Skråkka i Lesja til Vingnesbrua i Lillehammer
 • Gausavassdraget med Gausa, Jøra og Augga
 • Ottavassdraget med Vågåvatnet, Lalmsvatnet og Otta elv
 • Nedre del av Lora elv
 • Ca omsetning av fiskekort 0,5 millioner kroner årlig.
 • Består av 9 driftssoner
 • Overbygning med styre og arbeidsutvalg
 • Driftsplan utarbeidet mai 2001 for perioden 2001-2003

Våre oppgaver

 • Tilrettelegging for fiske
 • Salg av fiskekort
 • Oppsyn og anmelde ulovlig fiske
 • Arbeide for god fiskepleie
 • Bekjempe forurensninger
 • Fremme for ensartede og tidmessige fiskeregler
 • Påse at pålegg som følge av ulike inngrep blir overholdt